white mk5 rabbit stance air freshener
white mkv vw rabbit golf
mk5 golf rear
mkv golf rear

MK5 Booty Air Freshener


Mk5 Golf Rear Air Freshener.

*In Collaboration with Mk5 Squadron*

- 50pcs limited

Front: RUBVDUB Plate
Rear: MK5SQDN Plate

Scent:
Vanilla Ice Cream