Miata Moods Sticker Set V3
cute miata sticker

Miata Moods Sticker Set V3


Version three of our Miata Moods expressing different emotions.

Emotions
- Mask
- Popo
- Ninja
- Star Eyes
- Money Eyes

Size: 10cm wide